publicidade hoxe
O alfabeto galego - Cabecera

O alfabeto galego

O alfabeto galego está formado por 23 letras (vogais e consoantes) así como tamén contamos con seis dígrafos (conxunto de dúas letras que representan un só son).

A continuación indicamos as diferentes letras acompañadas do nome co que se coñecen así como con exemplos de cada unha:

trompo

Letra

Nome

Exemplo

a

a

Abritar

b

be

Berce

c

ce

Carqueixa

d

de

Donicela

e

e

Estadullo

f

efe

Freira

g

gue

Ganduxo

h

hache

Hedra

i

i

Iate

l

ele

Larpeiro

m

eme

Manteiga

n

ene

Nespereira

ñ

eñe

Ñáñaras

o

o

Ódega

p

pe

Prebe

q

que

Quenda

r

erre

Ravo

s

ese

Sebo

t

te

Trompo

u

u

Ufar

v

uve

Vagalume

x

xe

Xeada

z

zeta

Zafra

En canto aos dígrafos, posuímos os seguintes:

Dígrafo

Nome

Exemplo

ch

ce hache

Chícharo

gu

gue u

Guedella

ll

ele dobre

Allada

nh

ene hache

Algunha

qu

que u

Queiroga

rr

erre dobre

Carricanta

 

Fraseoloxía:

*”Ir un frío que treme a carqueixa “, “Ir un frío que queima” (Ir moito frío)

*”Encargar o berce antes que o rapaz”, “Poñer o carro diante dos bois” (Actuar dunha maneira ilóxica)

*“Saír máis caro o prebe có peixe” (Que algo non sae moi rendíbel)

*“Talmente semella que tragou un estadullo” (Dise dunha persoa que anda moi tesa ou ben que lle custa baixar o lombo para traballar)

*“Darlle ao tarabelo” (Falar decotío, abondo)

*“Caer na allada” (Dise dunha persoa que foi enganada) “Estar na allada” (Estar implicado en algo)

*“Estar alegre coma unha carricanta” (Estar moi alegre)

Refraneiro:

*“Frades, freiras e ameixeiras… lonxe das miñas leiras.”

*”Xeada no mollado, auga de contado.”

*”A friaxe de febreiro é amiga do lobo larpeiro.”

*”A veiga e a manteiga, a bondade ten á beira.”

*”Almorzo cedo cría carne e sebo. Almorzo tarde, nin sebo nin carne.”

*”Por San Martiño, trompos ó camiño; por San Román, trompos na man e por San Amaro trompos ó faiado.”

logo nosa escrita

Por: Carlos Loureiro Rodríguez
Publicado o 27 de Outubro do 2014 | 8:00 p.m.