publicidade hoxe

Como producir de xeito ecolóxico (II)

A fertilización é a reposición dos nutrintes que as plantas extraen do solo, e que nos colectamos en forma de froitas, follas, plantas, etc. Con elo en moitas ocasións reducimos a posibilidade de que volten eses nutrintes ó solo, polo que sin o enriquecimento posterior, iriase empobrecendo rápidamente.

A fertilización orgánica basease na reposición progresiva dos nutrintes, non sendo tan importante a cantidade coma a liberación en armonía cas necesidades das plantas.

Por outra banda a fertilización orgánica inflúe na mellora das condicións do solo, no contido de sustancias fisiolóxicamente activas como hormonas, vitaminas e antibióticos e o mantemento da poboación microbiana. E moi importante facer aportacións frecuentes de materia orgánica en dosis máis limitadas,  que aportacións maiores en intervalos máis amplos.

Entre os productos ou tipo de abonos autorizados e que podemos empregar para realizar dita fertilización orgánica podemos momear os seguintes:

gusanos-nutrientes-ecologicoAbonos de tipo orgánico, segundo o Regulamento (CE) 889/2008.

– Esterco

– Esterco desecado e Esterco de galiña deshidratado.

– Humus de excrementos sólidos de animáis incluídos a galiña e Esterco composta do.

 – Excrementos líquidos de animáis ( Esterco semiliquido, ouriños, etc.)

 

A normativa permitenos empregar o esterco e o xurro de gando convencional só se procede de gandeirías extensivas.

 • -Residuos domésticos compostados ou fermentados.
 • -Turba.
 • -Arxilas( perlita, vermiculita, etc.).
 • – Humus procedente de cultivos de cogomelos.
 • -Guano (excrementos de aves mariñas).
 • -Humus de lombrigas.
 • -Mesturas de materias vexetais compostadas ou fermentadas.
 • -Produtos ou subproductos de orixe animal. (fariñas de peixe, ósos ou plumas, fariñas de sangue, po de cornos, etc.).
 • -Produtos e subprodutos orgánicos de orixe vexetal (fariña de tortas oleaxinosas, casca de cacao, etc. ).
 • -Algas e produtos de algas.
 • -Serraduras e labras de madeira.
 • -Cinzas de madeira.
 • -Viñaza.

Abonos de orixe mineral segundo o Regulamento (CE) Nº 889/2008.

Entre os produtos de orixe mineral están permitidas todas aquelas rochas en bruto que non sufrisen ataques químicos para aumentar a sua solubilidade. Podemos citar:

–       Fosfato natural brando.
–       Fosfato aluminocálcico.
–       Escorias Thomas.
–       Sal potásico.
–       Sulfato de potasio.
–       Carbonato de calcio de orixe natural.
–       Sulfato de magnesio.
–       Sulfato de calcio (xeso).
–       Cal industrial procedente da producción de xofre.
–       Cal industrial procedente da producción de sal o baleiro.
–       Xofre elemental.
–       Oligoelementos.
–       Cloruro de sodio.
–       Po de rocha e arxila.

alguns_abonos_orgnanicos

A modo de resumen podemos dicir que a fertilización ten dúas funcións primordiais:

 • – Favorecer a vida dos microorganismos do solo.
 • – Repoñer no solo aqueles elementos que están esgotados de xeito que poidan ser utilizados polas plantas.

 

 

Por: Rosendo Luis Estévez
Publicado o 20 de Setembro do 2013 | 1:51 p.m.