publicidade hoxe

Como producir de xeito ecolóxico (I)

Producción ecolóxica

Producción Ecóloxica

produccion_ecologica_3

Producción Ecolóxica

Principios Fundamentáis da Producción Ecolóxica

vineta_mundoVerde16Obter alimentos agrícolas e gandeiros de alta calidade nutritiva en cantidades suficientes e desprovistos de sustancias ou residuos que disminúan a súa capacidade  nutricional ou serán prexudiciais para a saúde .

vineta_mundoVerde16Empregar os recursos naturais e renovables a escala local, dun xeito tan autosuficiente como sexa posible no que respecta ó uso da materia orgánica e elementos nutritivos, reciclando nutrintes e empregando recursos propios do lugar.

vineta_mundoVerde16Manter a fertilidade do solo, evitando a erosión ou esgotamento mediante técnicas de cultivo axeitada a cómo poden ser a fertilización orgánica, as rotacións de cultivos, as asociacións de cultivos, evitando laboras profundas, mellorando a forma e calidade do rego, empregando aboados verdes, as cubertas ou acolchados,…..

vineta_mundoVerde16Empregar variedades tradicionais  e razas autóctonas, mantendo con elo a diversidade xenética dos sistemas agrarios e o seu entorno.

vineta_mundoVerde16Evitar todo tipo de contaminación que poidan xerar as prácticas agrícolas, descontaminando os solos e as aguas.

vineta_mundoVerde16Control biolóxico de pragas i enfermidades das plantas, empregando métodos preventivos ( a propia asociación de cultivos, as rotacións, etc, axudan). E si a prevención non é suficiente recurrindo a tratamientos con productos naturais ou loita biolóxica.

vineta_mundoVerde16Control de “malas herbas” ( plantas adventicias) realizado mediante técnicas preventivas (de novo as rotacións e as asociacións de cultivos  e o laboreo superficial, xogan  un papel importante) .

vineta_mundoVerde16Mellora das condicións de vida do agricultor, horticultor, gandeiro, permitiendo que obteña unha xusta remuneración e satisfación do seu traballo.

vineta_mundoVerde16Creación de emprego agrícola mantendo agricultores no medio rural.

vineta_mundoVerde16Obter unha relación directa productor- consumidor, onde os productos deben chegar os mercados locais.

Por: Rosendo Luis Estévez
Publicado o 30 de Agosto do 2013 | 12:00 a.m.