publicidade hoxe

Monterroso inaugura as pistas de Padel situadas no polígono industrial da localidade

PUBLICADO EN: Noticias de GaliciaMonterroso
A-
A+

O Concello de Monterroso inaugurará o vindeirovenres, día 31 de xaneiroás 18:00 h. as Pistas de Padel que están situadas no Polígono Industrial da Vila, xunto o futuro Pabillón Deportivo e Piscinas Climatizadas.

Os interesados en utilizar as instalación a partir do dia 1 de febrero poderánfacer a súa reserva no Espazo Cultural Lorenzo Varela cumprindocó estipulado nas normas de uso.

NORMAS DE USO PISTAS DE PADEL

1. Reserva de pistas:

1.1. As quendas de reserva das pistas serán en franxas de hora e media, pudendose reservar varios tramos horarios, sendo necesaria a presenza en pista de alo menos 2 xugadores/as.

1.2. Unha vez concluido o tiempo de reserva do xogo, @s usuari@s deberán abandonar as pistas e recollertodalassásspertenezas.

1.3. A reserva de pistas dispoñiblesrealizarase con ao menos un dia de antelación (nunca no mesmodia), de xeito física en el Espazo Cultural Lorenzo Varela de luns a venres das 16:00 ás 20:00 horas.

1.4. Para poder facer uso da pista, deberáse abonar previamente a tarifa establecida. (4 € por pista e tempo de unha hora e media)

1.5. O Concello poderá desenvolver diversas actividades de Padel, tales como torneos, competiciónas, eventos, etc., polo que o sistema de reservas quedaría anulado ou modificado ata a conclusión destes.

1.6. @s usuari@s, no momento de facer a reserva, manifestan estar físicamente aptos para realizar actividade físico-deportiva.

1.7. Se por motivos climatolóxicosououtros de forzamaior, allenos á propia instalación, non se puidiesen utilizar as pistas de Pádel, adordariase o cambio de reserva

2. Accesos:

2.1. Non se permitirá a entrada a los menores de 14 años que non vaian acompañados por unhapersoamaior de 18 anos.

2.2.Polasúapeligrosidade, non se permitirá a entrada nas Pistas de Pádel de ningún tipo de envase ou recipiente de vidro, nin comida.

2.3.Non se permite a entrada de bicicletas, patíns, monopatínsououtrosxogosouobxectos de identidadesemellante que poidan ocasionar molestias aos usuarios e actividades.

2.4. Non se permite a entrada de animais na instalación.

3. Recinto:

3.1. Non se permitirá cualquier acción que perturbe ou moleste a tranquilidade e comodidade do resto de usuarios,

3.2. Para a utilización das pistas de Padeldeberase ir provisto de equipación e calzado deportivo adecuado. Esta prohibido estar sen camiseta nas pistas de Pádel. Tanto as palas como as pelotas utilizadas, deberán ser as do deporte de Padel.

3.3. Antes de entrar nas pistas de padel os xogadores deberán eliminar os restos de terraou barro que puideran levar nassúas zapatillas. Igualmente, aosair da pista, procurarán non deixarabandoados utensilios ou botellas que utilizasen.

4. Seguridade e Hixiene:

4.1. O Concello declina toda responsabilidade das lesiós que se puideranorixinar derivadas da práctica deportiva.

4.2. Por razósn de hixiene, todos os desperdicios deberán ser depositados naspapeleiras-cinceiros de todo o recinto.

4.3. Aqueles usuarios que coas súasactuacións provoquen altercados, alteren a normal convivencia, se comporten causando molestias a outraspersoasou non respecten o cumprimento da normativa, poderán ser expulsados do recinto.

OBSERVACIÓNS:

PRIMEIRA:

Si o usuario observa algunha anomalía ou desperfecto na instalación deberá notificaloaos responsables.

SEGUNDA:

Aquel@susuari@s que fagan un mal uso das instalaciónsou provoquen danos intencionados nasmesmas, serán sancionados coa imposibilidade de facer uso das instalacións durante o tiempo que o Concello determine; sen menoscabo doutras medidas que se poidan adoptar.

TERCEIRA:

Queda reservado o derecho de admisión.

CUARTA:

O Concello, reservase o dereito a interpretar o presente texto, a través do seu propio persoal, en todo o referente aos puntos anteriormente citados e demais normativa aplicable, e reservase a posibilidade de realizar modificacións na normativa vixente para un mellor uso e disfrute das instalacións.

24 de xaneiro de 2014 | 19:42 • Sen comentarios

Comentarios pechados.