publicidade hoxe

Privacidade

En cumprimento ao establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, noticieirogalego.com informa de que os datos persoais enviados a través da páxina web serán obxeto de tratamento automatizado e incorporados ao ficheiro noticieirogalego.com propiedade de Máis Deseño Silleda, S.L. rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos. Ademais, outros datos persoais que poidan ser requiridos para determinados servizos dos que ofrece na súa web, serán obxecto de tratamento automatizado ou non, e, por tanto, incorporados aos correspondentes ficheiros propiedade de Máis Deseño Silleda, S.L.

Os usuarios autorizan a Máis Deseño Silleda, S.L. ao tratamento automatizado ou manual dos datos para uso interno, así coma para a publicidade, oferta e contratación dos produtos e prestación dos servizos que nos contrata, podendo cedelos para as indicadas finalidades unicamente a sociedades relacionadas ca prestación de servizos de Máis Deseño Silleda, S.L. nos termos previstos na indicada lei.

Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, o usuario ten dereito en calquera momento a acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse aos datos referentes á súa persoa incluídos na base de datos dirixíndose a noticieiro@noticieirogalego.com.

A información que aporte o usuario deberá ser veraz e lícita, comprometéndose dende noticieirogalego.com a tratar estes datos segundo a correspondente lexislación vixente e reservándose o dereito a excluír dos servizos solicitados a calquera usuario que facilite datos falsos. É por tanto, obrigación do usuario o emprego de xeito dilixente, correcto e lícito dos contidos absténdose de utilizalos con fins contrarios á lei, a moral ou ás boas costumes aceptadas pola orde pública e comprometéndose a manter esta información actualizada.

A cumprimentación dos formularios con datos persoais do usuario ten carácter voluntario, polo que a súa negativa terá como única consecuencia o non recibir os servizos que se solicitaban.

Así mesmo, noticieirogalego.com informa ao usuario de que obtén de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio empregado polo usuario, así como datos da súa navegación que se obteñen de xeito anónimo, coa finalidade de xestionar dita información a efectos estatísticos.

Algúns dos servizos de noticieirogalego.com empregan cookies para facilitar a navegación, polo que se o usuario ten inhabilitada esta opción no seu navegador é posible que o servizo non funcione correctamente. Do mesmo xeito, estas cookies permiten a noticieirogalego.com obter datos da navegación do usuario, sen que por si mesmas faciliten datos persoais. O usuario poderá personalizar ditas cookies ou desactivalas, aínda que dificultaría o funcionamento da web.

Nas subscricións de noticieirogalego.com con terceiros para xestionar os anuncios mostrados, estes terceiros poderán incluír cookies ou web beacons para obter información. Neste caso, o usuario poderá xestionar as cookies do mesmo xeito que no apartado anterior.

COMUNICACIÓN E RECLAMACIÓNS

O usuario poderá dirixirse a noticieirogalego.com para expresar a súa reclamación con referencia aos contidos ou á información, así como para comunicarse cos xestores para obter determinada información, enviando unha mensaxe ao enderezo electrónico noticieiro@noticieirogalego.com ou por medio do apartado de contacto.

Ante calquera controversia, www.noticieirogalego.com ríxese pola lexislación española vixente. O acceso ao portal web implica a aceptación por parte do usuario das condicións dispostas no presente documento.