publicidade hoxe

ACCESIBILIDADE E USO DA PÁXINA

O acceso a www.noticieirogalego.com, como se especificou no apartado anterior, é libre e gratuíto, entendendo, de tal xeito que o usuario asume as responsabilidades derivadas da utilización dos contidos, aceptando as condicións de uso recollidas no presente documento. Sen embargo, o acceso a servizos ou contidos ofrecidos por terceiros a través de www.noticieirogalego.com serán sometidos á responsabilidade dese terceiro e ás condicións particulares que regulen o sitio web do enlace, non facéndose responsable noticieirogalego.com dos mesmos.

Queda prohibida a contratación de produtos e servizos a través do portal www.noticieirogalego.com por parte de menores de idade, pois para a súa participación deberán contar co consentimento de pais, titores ou representantes legais que serán nese caso responsables das actuacións dos menores.

No caso de que o usuario remita a noticieirogalego.com información de calquera tipo, está declarando, garantindo e aceptando que ten dereito a facelo de xeito libre e sen infrinxir ningún dereito de propiedade intelectual, patente, que non ten carácter confidencial e que non resulte prexudicial para terceiros. O usuario recoñecerá a súa responsabilidade deixando indemne a noticieirogalego.com por calquera comunicación que subministre persoalmente ou ao seu nome.

EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

Noticieirogalego.com non se responsabiliza dos danos ou prexuízos que puideran derivarse do uso da información que contén o seu sitio web, aínda que se compromete a adoptar todas as medidas tecnolóxicas posibles para evitar a transmisión de compoñentes dañinos. Do mesmo xeito, exímese a noticieirogalego.com de responsabilidade algunha por deficiencias do servizo relativas ao centro servidor ou ás redes de conexión, así como de calquera virus ou software maliciosos que puideran causar danos.

No portal www.noticieirogalego.com o usuario poderá atopar diversos enlaces a outras webs a través de links, botóns ou banneres xestionados por terceiros. Noticieirogalego.com non exerce control sobre os contidos destas webs polo que non se responsabiliza de que a información, servizos ou contidos que alberguen sexan conformes á lei ou á moral, aínda que se compromete a retiralos coa maior dilixencia en canto teña coñecemento dos mesmos.

Noticieirogalego.com non se responsabiliza do incumprimento das condicións de acceso ou uso da páxina por parte de terceiros. Noticieirogalego.com pode facilitar enlaces a contidos doutras empresas ou mesmo facilitar a descarga de software de terceiros, nestes casos enténdese que noticieirogalego.com non controla nin se responsabiliza destes servizos.

Noticieirogalego.com resérvase o dereito de restrinxir o acceso ao portal web no caso de que se infrinxan as obrigas establecidas para o usuario. Do mesmo xeito, noticieirogalego.com resérvase o dereito de perseguir o incumprimento das condicións descritas e tomar as oportunas accións.

Así mesmo, noticieirogalego.com resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas sen previo aviso, afectando estas accións tanto ao cambio, supresión ou localización dos diversos servizos e contidos ofrecidos.