publicidade hoxe

Medio Ambiente traballa nun pacto social pola vivenda con dez novas medidas para os vindeiros cinco anos

PUBLICADO EN: Noticias de GaliciaGaliciaPortada esquerda
A-
A+
Intervención da conselleira de Medio Ambiente

Intervención da conselleira de Medio Ambiente

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, adiantou esta mañá que o Instituto Galego de Vivenda e Solo está a ultimar o documento que está chamado a ser “o Pacto Social pola Vivenda” e que recollerá dez novas medidas que guiará a acción do Goberno nos vindeiros cinco anos para facilitar un fogar sostible e respectuoso co medio ambiente aos galegos. Indicou que se trata dun primeiro documento, “non pechado e aberto a cambios”; coa finalidade de que os actores implicados, cidadanía e sector, poidan facer as súas achegas e “conseguir unha estratexia consensuada, realista e, o máis importante, efectiva”. Isto significa que se aposta polo diálogo social escoitando as necesidades das familias e das empresas.

En palabras da conselleira, a proposta que está a ultimar o IGVS para o período 2021-2025 é un documento no que se abordou o acceso á vivenda desde todos os puntos de vista, unha proposta de folla de ruta que conta con medidas novidosas e que tamén suma ás que xa están en marcha e recollendo éxitos, como o programa de rehabilitación de vivendas de mestres, grazas ás case 50 medidas se investiran uns 300 millóns de euros para axudar a 40.000 fogares galegos.

As medidas que se porán en marcha, previa consulta e consenso cos implicados, apostan principalmente polo alugueiro, a rehabilitación de vivendas e loita contra a exclusión residencial. Nese sentido, impulsarse o acceso dos colectivos máis desfavorecidos, activando unha nova liña de axuda á compra de vivendas protexidas de ata 20.000 euros para familias con ingresos inferiores a 4,5 veces o Iprem, que poderán ser de nova construción ou unha rehabilitación. Tamén se quere poñer en marcha un novo programa de alugueiro con opción a compra destinado a menores de 35 anos, co obxectivo de facilitar a emancipación dos mozos, permitindo que orienten a súa vida laboral antes de tomar a decisión de adquirir unha vivenda.

Para fomentar o alugueiro daquelas vivendas baleiras, estableceranse novos incentivos aos propietarios, con axudas de ata 6.000 euros a cambio da cesión en réxime de usufruto e xestión do alugueiro por parte do IGVS.

A conselleira defendeu que apostar polo rehabilitación ten un duplo obxectivo: facilitan o acceso á vivenda e axudan a asentar poboación, sobre todo no rural; polo que se creará unha plataforma informática para dispor dun rexistro de núcleos en estado de abandono, co fin de facilitar obras de rehabilitación, a través da simplificación dos procedementos de adquisición ou alugueiro de vivendas en ruína. Estas actuacións veranse acompañadas dunha liña de axudas a particulares para que sexan autopromotores de vivendas nos núcleos rurais de concellos con saldo demográfico negativo, engadiu.

Explicou que esta non será a única liña de incentivos, posto que se quere poñer en marcha programas indirectos de apoio á rehabilitación, mediante a sinatura de convenios con asociacións ou entidades para fomentar o financiamento das obras de rehabilitación de particulares, colaborando na profesionalización do sector, a través da formación específica.

A conselleira argumentou que un piar importante na vida dos cidadáns é o acceso ás oportunidades laborais, polo que se establecerán medidas dirixidas a pequenos emprendedores, como a elaboración dun plan de uso de locais comerciais, propiedade de IGVS, con importantes incentivos ao alugueiro.

Outro dos obxectivos é impulsar a implantación de grandes iniciativas empresariais en ámbitos rurais; por iso naqueles concellos con dinámicas demográficas negativas se establecerá a posibilidade de que a adxudicación de solo poida levar aparellada a sinatura de convenios entre a Xunta, concellos e empresa para poñer a disposición dos traballadores vivendas en alugueiro a prezos moderados.

Asemade, destacou unha última medida deste Pacto social pola Vivenda: a convocatoria de de axuda a parques empresariais locais, co obxectivo de desenvolver pequenas áreas locais que faciliten o asentamento empresarial ou comercial en zonas menos poboadas.

Vázquez Mejuto reiterou que se trata dun documento vivo e aberto a cambios, que agora ten que ser analizado e avaliado polo sector e todos os actores implicados para “entre todos elaborar unha estratexia integral e completa”, que aborde todas las perspectivas da vivenda, pensada para as familias e as empresas e que axude a impulsar a reactivación económica e social de Galicia.

Esta nova senda completará e reforzará o traballo realizado ata o momento polo Goberno galego, que fixo unha forte e firme aposta pola rehabilitación de vivendas e a rexeneración urbana, con iniciativas como o Programa Rexurbe, as Áreas Rexurbe xa declaradas, as 71 Áreas de Rehabilitación Integral ou o Programa de Vivendas de Mestres; sen esquecer as axudas para adquirir ou facilitar o alugueiro; ao tempo que se impulsa a construción de vivendas de promoción pública ou se dota de solo residencia para VPP nas grandes cidades galegas.

Por último, sinalou que as políticas de vivenda foron mudando, para adaptarse á realidade económica e ás demandas da sociedade galega; pero o que non cambiou foi a aposta e o compromiso do Goberno por facilitar o acceso á vivenda, especialmente aos colectivos que experimentan maiores dificultades.

6 de outubro de 2020 | 17:03 • Sen comentarios

Comentarios pechados.