publicidade hoxe
A acentuación (I) - Cabecera

A acentuación (I)

Unhas regras de acentuación deben permitir que recoñezamos a sílaba tónica en todos os casos, e por outra banda seren unhas regras facilmente memorizábeis e cun uso mínimo de acentos gráficos. En galego soamente se empregará como acento gráfico o agudo ( ‘ ).

a.- Palabras agudas: levarán acento gráfico aquelas palabras polisílabas que rematen en vogal, en vogal + N, en vogal + S ou en vogal + NS.

Exemplos:

Campá

Alá

Mazá

Ananás

Paspallás

Corricán

Roxón

Batán

Parchís

Corricáns

Roxóns

Batáns

paspallasConsecuentemente non levarán acento gráfico monosílabos (a non ser que o leven diacrítico, do que se falará no tema seguinte) nin aquelas palabras que rematen en consoante diferente de -N ou -S ou aquelas que, aínda sendo polisílabas, a súa última sílaba sexa un ditongo decrecente (aínda que vaia seguido de S).

Exemplos:

La

Sen

Fol

Bancal

Silveiral

Culler

Ademais

Andou

Tremeu

Bancalb.- Palabras graves: levarán acento gráfico aquelas palabras que rematen en consoante distinta de -N ou de -S. Tamén levarán acento gráfico aquelas que rematen nun grupo de dúas consoantes diferentes de -NS. Ademais levarán acento gráfico aquelas palabras graves que a última sílaba sexa un ditongo decrecente.

Exemplos:

Móbil

Hábil

Símil

Bíceps

Clímax

Fórceps

Xustificábeis

 

Admirábeis

mobilConsecuentemente non levarán acento gráfico aquelas palabras graves que rematen por vogal, vogal+N, vogal+S ou vogal+NS

Exemplos:

Tallo

Bubela

Escaravello

Canon

Colon

Dolmen

Laiaras

Fabas

Falas

Canons

Dolmens

Colons

bubela2c.- Palabras esdrúxulas: Todas as palabras esdrúxulas levan acento gráfico.

Exemplos:

Brétema

Apóutega

Mágoa

bretema

 

d.- O acento gráfico de I e de U cando van en hiato: Cando as vogais I ou U van en contacto con outra vogal e son tónicas sempre levarán acento gráfico para indicarmos que esas dúas vogais pertencen a sílabas diferentes e que non forman ditongo.

Exemplos:

Lúa

Viúvo

Decrúa

lunae.- O acento gráfico nos estranxeirismos: Canto aos estranxeirismos normalmente seguen as regras xerais anteriores

Exemplos:

Xampú

Iceberg

Iglú

Quórum

Mitin

Pícnic

Déficit

Bádminton

Hándicap

iceberg

Fraseoloxía:

*“Oír campás e non saber onde tocan” (Non entender ou non se decatar de algo)

*“Ser máis duro ca un batán” (Ser moi dura unha persoa ou cousa)

*“Estar quente coma un rixón” (Ter moita calor ou estar moi quente)

*“(Non) ser un paspallás” ((Non) ser parvo)

*“Feder/cheirar coma unha bubela” (Cheirar moi mal)

*“Ser pequeno coma unha apóutega” (Ser unha persoa moi pequena)

Refraneiro:

*“Quen escaravello manda, merda lle carrexa”

*”En maio aínda a vella queima o tallo”

*”Brétema no monte, mellor que pola mañá é pola noite”

*”Mágoas alleas matan aos burros”

*”Lúa, a de xaneiro; e amor, o primeiro”

*”Viúva rica, cun ollo chora e con outro repenica”

logo nosa escrita

Por: Carlos Loureiro Rodríguez
Publicado o 30 de Outubro do 2014 | 11:27 a.m.